20.1.07

Savotta, Sääksvuoren alueen muutos
Tossa meiden vieressä on kesällä alkanut puusavotta saanut taas jatkoa ja siinä riehuu pari motoa ja tukkirekka. Aivan naapurini K:n talon vierestä kaadetaan puita oikein isosti. No, ei siinä mitään se olikin ihan ylikasvanut sankka täysikasvuinen metsä, jonka voikin korjata minun puolesta. Avartuu vähän näkymätkin.

Suurempi muutos tosin seuraa siitä että tuohon tulee Jyväskylän kaupungin pientalolähiö kohtapuoliin. Sinne on ymmärtääkseni tulossa myös jotain pienkerrostaloja tms. "matalaa tiivistuotantoa". Se on käsittääkseni Sääksvuori 2 (tai 3) (pdf)-niminen kaavoitusalue. Tämänhetkinen (2007-2009) tilanne Jyväskylän kaavoituksessa on esitelty täällä.

Eli kohta olemme vieläkin lähempänä Jyväskylän kuin Muuramen palveluja. K:n talon vierestähän alkaa kaupunki. Kuvat ilmaisevat (niille jotka ovat kauemmin katselleet kuviani ja niille jotka ovat käyneet täällä) miten lähellä tuleva kaupunginosa on.

Vuosien 2007-2009 ohjelmassa ovat jo Sääksjärven ja Sääksvuoren aiemmat kohteet:

17. Sääksvuori I

Sääksvuoren Muuramentien puoleisella osalla jatketaan Sääksjärven puolelta alkanut-ta pientalokaavoitusta; alueet yhdistävä katu rakennetaan tämän rakentamisen yhtey-dessä. Alueelle tulee noin 100 omakotitalotonttia.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

18. Sääksvuori II

Sääksvuori II on Sääksvuoren Muuramentien puoleisen osan toinen vaihe. Alueelle tulee noin 100 omakotitaloa.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho
************

Alue
Keljo

Nimi ja/tai tunnus
nimi:28 / Sääksvuori , tunnus:28:010

Sijainti ja/tai osoite
Alue sijaitsee vanhan Muuramentien, Muuramen kunnan rajan ja Sääksvuorenrannan väliin jäävällä viheralueella.

Päivitetty
10.1.2007

Suunnittelija(t)/ Yhteyshenkilö(t)
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)
Reijo Teivaistenaho

Suunnitteluavustaja
Jaana Nyman

Suunnittelualueen nykytila
Suunnittelualue on pääosin metsämaata. Aluetta halkoo voimalinja. Alueen länsiosasssa on vanha museotie ja Sääksvuori teleliikenne mastoineen. Suunnittelualue on kaavoitettu teollisuus- ja työpaikka-alueeksi.

Tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa omakotitalojen ja mahdollisesti myös muiden pientalojen ja niihin liittyvän kunnallistekniikan rakentaminen Sääksvuoren alueelle.

Kaavan sisältö : Asemakaavalla mutetaan nykyinen teollisuus- ja työpaikka-alueeksi kaavoitettu alue asuinalueeksi. Asemakaavatyö noudattelee Muuramen-Sääksvuoren osayleiskaavan linjauksia pääpiirteittäin.

Uusin vaihe
(ks. myös linkit käsittelyasiakirjaan)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Lisätietoja kaavasta/projektista

EDIT 13.9.2008
ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 28. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVALLE KORTTELEILLE 9-20 SEKÄ KATU-, VIRKISTYS- JA LIIKENNEALUEILLE SEKÄ TONTTIJAKO ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ (SÄÄKSVUORI)