24.2.07

Tietosuojavaltuutetun ohje spämmistä


Tietosuojavaltuutetun toimisto on antanut ohjeen Tietosuoja suoramarkkinoinnissa (pdf). Tietosuojavaltuutettu julkaisi ohjeistuksen muun muassa sähköposti- ja tekstiviestimainonnasta. Mainostajat ärähtivät, koska ohjeistuksessa sanotaan selvästi, että ei-toivottujen sähköposti- ja tekstiviestimainosten lähettäminen kuluttajille on kiellettyä VIA Effi
"Sähköistä suoramarkkinointia yhteisölle (esim. yritykselle, yhdistykselle tai viranomaiselle) saa
harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Tästä on säädetty sähköisen viestinnän
tietosuojalain 27 §:ssä.
Yhteisölle on kuitenkin annettava mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua kieltää
yhteystietojensa käyttö jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn sähköpostiviestin,
tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. Suoramarkkinointia harjoittavan on
selkeästi tiedotettava kieltomahdollisuudesta.
Henkilötietolaki ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki eivät säädä puhelinsoiton avulla
oikeushenkilölle (esim. yritykselle) kohdistettavasta suoramarkkinoinnista.

Yksittäisen työntekijän työsähköpostiosoitteen osalta lähtökohtana on, että osoite on luonnollisen
henkilön eli yksityishenkilön osoite. Silloin, kun esim. yrityksen domain-nimeen perustuvaa
henkilökohtaista sähköpostiosoitetta (esim. etunimi.sukunimi@yritys.fi) käytetään
suoramarkkinoinnissa, vastaanottajaa pidetään luonnollisena henkilönä ellei markkinointia ole
kohdennettu henkilölle hänen työtehtäviensä perusteella.
Ellei markkinointia ole kohdennettu vastaanottajalle hänen työtehtäviensä perusteella, viestin
lähettämiseen ns. työsähköpostiosoitteeseen tarvitaan lähtökohtaisesti vastaanottajan ennakolta
antama suostumus siten, kuin sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:n 1 momentissa säädetään.
Yhteisölle (esim. yritykselle) suunnatun suoramarkkinoinnin tulee kohdistua yritykseen tai sulkea
selkeästi pois kuluttajat viestinnän kohteena.
Ilman ennakkosuostumusta on mahdollista lähettää esim. yrityksen toimistotarvikehankinnoista
vastaavan työntekijän työosoitteeseen sähköposti, jossa mainostetaan yrityksen käyttöön ajateltuja
toimistotarvikkeita." VIA Tietosuojavaltuutetun toimisto