10.2.07

Universumin pintaa ja kutkuttavia ajatuksia


"Holografiaperiaate voi hyvinkin tarkoittaa sitä että käsittämämme universumin 3D tila-avaruus, onkin 2D pinta. Kaikki informaatio, jonka saamme pinnan sisäpuolelta, tulee pinnan kautta. Sisäosaa ei siis itse asiassa tarvita ja kaikki informaatio sisäosasta saattaa olla koodattuna itse pintaan. Koska pinta voi sisältää kaiken sisäosan "tilavuuden" informaatiosta, universumi saattaa olla pelkkä 2D pinta. 4D aika-avaruus taas voidaan tässä tapauksessa kuvata 3D tila-avaruudella. Kutkuttava ajatus.
Kvanttimaailman ihmeellisyydet hiukkasten lomittuminen ja kaksoisrakokoe ja niiden tulokset ovat 2D-avaruudessa kuvattuina aivan toisia. EPR-kokeiden tulokset näyttävät sisältävän korrelaatioita vain koska 2D-avaruuden sijaan kuvittelemme tekevämme mittaukset 3D-avaruudessa. Holografiaperiaate poistaa koko EPR-ongelman. Hiukkasilla ei ole mitään yhteyksiä ja koko lomittuminen on väärästä avaruuskäsityksestä johtuva harha. Korrelaatioita saadaan vain koska 3D-avaruudessa on enemmän vapausasteita kuin 2D-avaruudessa." , todetaan Tiede.fi keskusteluissa nimimerkki Horkka. Hmmmm.