18.9.07

Ekoanarkismia ja logistisia ihmeitä

Lords of the Logistics VIA Dark Roasted Blend
Ja sitten suoraa puhetta Olli Tammilehdolta VIA TAKKU
Olli Tammilehto - tammilehto.info

"Elämämme jatkuvuutta maapallolla ylläpitävät prosessit ja järjestelmät voivat huonosti. Niiden ratkaiseva heikkeneminen on mahdollista suhteellisen läheisessä tulevaisuudessa. Tästä monien ihmisten pitkään jakamasta mutta marginaaliin työnnetystä käsityksestä on tullut ilmastonmuutoksen myötä valtavirtaa. Teollisuusmaiden on vähennettävä kasvihuonekaasujen päästöjä paljon ja nopeasti, jottei katastrofaalisia muutoksia maapallon elinkelpoisuudessa tapahtuisi: usein siteerattujen laskelmien mukaan 80-90 % vuoteen 2050 mennessä. Kun hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen laskeminen ilmakehään on olennainen osa nykyisten yhteiskuntiemme aineenvaihduntaa, tavoitetta ei saavuteta pikkureformeilla.

Kuitenkin ilmastonmuutos on vain yksi lukuisista tavoista, joilla Matti Moderni ja hänen Normaalimaansa vahingoittavat elämän prosesseja. Myrkylliset tai muuten vahingolliset päästöt maahan, veteen ja ilmaan, luonnonaineiden liikakäyttö, eliöyhteisöjen köyhdyttäminen ja lajien hävittäminen sukupuuttoon ovat arkipäivää. Jos muutamat kemialliset päästöt ovat vähentyneet, tilalle on tullut uusia aineita, joiden vaikutuksia vasta arvaillaan. Normaalin materian lisäksi päästöt ovat nykyisin yhä enemmän nopeasti muuttuvia energiakenttiä: radiotaajuista, valon luonteista ja radioaktiivista säteilyä.", valaisee Tammilehto.

Minusta aika olennaista on tuo valtamedioiden uskalluksen puute ilmastonmuutosasioista puhuttaessa. Ongelman laajuuden kykenee hahmottamaan vain tiedotuksen marginaalissa seikkaillessa. Onko valtamedian toimittajilla niin korkea palkka ja hyvät luontaisedut että voi hyvällä omallatunnolla ryhtyä sokeaksi ja New World Orderin lakeijaksi? Tässä näkyy ilmeisesti myös se miten media on riippuvainen mainostajien mielipiteistä ja siitä mikä näille yrityksille ja valtiollisille organisaatioille sopii tai ei. Monastihan suurimmat mainostajat ovat myös suurimpia päästöjen aiheuttajia. Kuka uskoo oikeasti tähän suurten teollisuusyritysten ekolätinään? On kyllä aika kaukaa haettua ja lapsellista kuvitella että lamppuja sammuttelemalla tai jotain uutta krääsää ostelemalla ihmiskunta ratkaisisi tämän ongelman. No, tietysti voi aina työntää päänsä pensaaseen ja käydä reippaana rekkain alle - onhan se strategia sekin.
"Valtamediaa seuraavien tai vain valtavirran ajatteluun uskaltautuvien näkemien ympäristöongelmien lisäksi on paljon ekologisen kriisin oireita, joita vain alaa harrastavat ja erikoislehtiä seuraavat voivat tajuta. Ne ovat tiedotuksen marginaalissa joko siksi, että niitä koskeva tieto on vähäistä tai ristiriitaista, tai siksi että niistä tietäminen ei sovi suurille yhtiöille, valtioiden viranomaisille, sotalaitoksille tai muille valtaapitäville. Osa näistä ympäristöongelmista on todennäköisesti vuosikymmen kuluttua valtavirtaa. Toisaalta ympäristökysymyksen historia viittaa vahvasti siihen, että nykyisin tuotetaan paljon myös sellaisia ympäristöongelmia, joiden olemassaoloa ei kukaan vielä tiedä tai hahmota. Voi hyvin olla, että uusien ongelmien virta on paljon suurempi kuin vanhojen ongelmien ratkaisuyritysten - yritysten, jotka eivät useinkaan johda mihinkään.", jatkaa Tammilehto. Lue koko juttu Takusta.