13.8.08

Jättiläispalsami, lainsuojaton tunkeilija


Jättiläispalsami. Tavattu kukassa tänään minun omassa pihassa. Eikä ole ensimmäinen kerta. Eikä viimeinen...

Onko teillä muuten ikinä kopsahtanut jättiläispalsamin siemen ohimoon? Kasvihan linkoaa kypsät siemenet TOSI TEHOKKAASTI ympäriinsä. En voi väittää että se nyt sattuisi, mutta kieltämättä EI SE TYKITYS NYT VARSINAISESTI MITÄÄN AJANVIETETTÄKÄÄN OLE (!)

Hmmm, en muistanutkaan että sitä on eri sävyissä - valkeasta tummaan punaiseen (ja kaikkea siltä väliltä).

Joissakin piireissä jättiläispalsamia pidetään VÄHINTÄÄN yhtä kamalana tulokaslajina ja rikkaruohona kuin lupiinia. Minä tykkään kummastakin ja annan niiden kasvaa mun tontilla. Minä en sitä tosin ole tänne tuonut, vaan naapuri, jonka tontilta se on levinnyt mun puolelle. (Ihan vaan tiedoksi teille jos joku saa päähänsä tutkia pykäliä).
"Ym 501
Luonnonsuojelulaki
V: 1.1.1997 K, A:20.12.1996, SK:1096/1996

43 §. Vierasperäisten lajien leviämisen rajoittaminen.

Kasvilajia, jolla ei ole Suomessa pysyvää luonnonvaraista kantaa, ei saa istuttaa tai kylvää pihapiirin, pellon tai rakennetun taikka muutoin erityiseen käyttöön otetun alueen ulkopuolelle eikä luonnonvesistöihin, jos on aihetta epäillä, että siitä voi syntyä pysyvä kanta. Tämä ei kuitenkaan koske puiden istuttamista tai kylvämistä metsätaloudellisessa tarkoituksessa.
Jos vierasperäisen … kasvilajin tiedetään leviävän luontoon helposti ja on perusteltua aihetta epäillä, että se voi muodostua terveydelle haitalliseksi tai maamme alkuperäisen lajiston kannalta vahingolliseksi, ympäristöministeriö voi antaa lajin leviämisen rajoittamiseksi tarpeellisia määräyksiä.

57 §. Pakkokeinot. Jos joku … tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamisen … ryhtyy niiden vastaiseen toimeen, alueellinen ympäristökeskus voi kieltää asianomaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai laiminlyöntiä ja sakon tai keskeyttämisen uhalla velvoittaa hänet määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan tai korjaamaan laiminlyönnin taikka asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet teetetään asianomaisen kustannuksella.

58 §. Rangaistukset. Rangaistus vastoin tätä lakia tehdystä ympäristön turmelemisesta tai luonnonsuojelurikoksesta säädetään rikoslain 48 luvun 1-5 §:ssä.
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo tässä laissa olevaa tai sen nojalla luonnon suojelemiseksi annettua säännöstä …
on tuomittava, jollei teko ole luonnosuojelurikoksena rangaistava, luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoon." Linkki