10.12.08

Iloista tonttuilua, rauhanpalkintoja ja ihmisoikeuksia


Tonttuilu on ikuistettu kaupan hyllyltä.

Tänään Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon. Rauhantekijällä riittää työsarkaa jatkossakin. Juhlapuhe:
Crisis Management Initiative - President Martti Ahtisaari at Nobel ceremony (10.12.2008)

Ja ihmisoikeuksien julistus täytti tänään 60 vuotta. Hämmästyttävän huterissa kantimissa ovat nekin kaikkialla. Suomessakin. Toteutumattomat oikeudet (pdf) -dokumentissa todetaan että Suomessa esim. näiden lapsien ihmisoikeudet eivät toteudu:

"Lapset, jotka joutuvat fyysinen, psyykkisen tai seksuaalisen väkivallan
uhriksi tai todistajaksi taikka laiminlyönnin kohteeksi
- Lapset, joiden perheissä vanhempi/vanhemmat kärsivät päihde- tai
mielenterveysongelmasta
- Lapset, joiden vanhempi/vanhemmat ovat syrjäytyneet työmarkkinoilta
- Riitaisten erovanhempien lapset (vaikeat/pitkäaikaiset huoltajuusriidat)
- Lapset, jotka elävät perheissä, joissa työn ja perheen yhteensovittaminen
on vaikeaa tai yhteensovittaminen tapahtuu työn ehdoilla
- Köyhissä perheissä elävät lapset
- Lapset, joiden oma toiminta vaarantaa heidän terveen kasvunsa ja
kehityksensä (päihteidenkäyttö, asosiaalinen käyttäytyminen yms.)
- Lapset, joilla on heidän toimintakykyynsä vaikuttava pitkäaikainen
sairaus, vamma tai häiriö
- Lapset, joiden peruskoulu jää kesken ja lapset, jotka jäävät toisen asteen
koulutuksen ulkopuolelle
- Laitoksissa olevat ja vapaudenmenetyksen kohteeksi joutuneet lapset
- Maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaiset lapset
- Turvapaikkaa hakevat lapset
- Etniseen ja/tai kielelliseen vähemmistöön kuuluvat lapset"
Maailma ei ole vielä valmis. Kaikkien lasten joulukaan ei ole iloista tonttuilua. Edes Suomessa.
Wordle