26.1.10

10 euroa/tunti minimipalkka Suomeen (ja sassiin)


– Hyväksytäänkö meillä todella, että työtä voi teettää palkalla, jolla ei tule toimeen? Arhinmäki kysyi.


Lähes 700 000 suomalaista kuului vuonna 2008 pienituloisiin kotitalouksiin.
Tilastokeskus käyttää pienituloisuuden raja-arvona niin sanottua köyhyysrajaa. Sen alapuolella olevat saavat enintään 60 prosenttia mediaanitulosta. Yhden hengen kotitaloudessa se tarkoittaa enintään noin 13 800:aa euroa vuodessa.
Monet työssäkäyvätkin jäävät tuo tulorajan alle.

  • EU:n komissio on nimennyt kuluvan vuoden Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän torjunnan teemavuodeksi. 
...eipä ole näkyvästi ollut esillä mediassa tämäkään... :(