12.4.10

Verkkoja ja käyttäytymistieteitä


Tiedettä:

Six Degrees of Separation Watch Free Documentary Online
katsoin dokkarin, tosi mielenkiintoinen, verkkojen solmukohdat ovat suorastaan maagisia

Lazlo Barabasi
Yksi verkkotieteen oivaltajista

Manipulative meow: Cats learn to vocalize a particular sound to train
their human companions

Kissat oppivat ihmisten seurassa niille edullisen ääntelytavan
Posted by Picasa