23.7.10

Elämän perusasiat ja turvallisuus


Keittolautanen, sänky, koti - täällä asuu yksi aikuinen ja viisi kissaa.

Onnellinen lapsuus takaa perusturvallisuuden
Ihmislapsen varhaiskehitystä säätelee vahvasti turvallisuuden tarve ja pyrkimys pysytellä erityisesti potentiaalisesti vaarallisissa tilanteissa mahdollisimman lähellä hoivaavaa aikuista.
Ihmissuhteiden kautta kehittyy lapsen kyky kommunikoida toisten kanssa, kyky luottaa toisiin, kyky
arvostaa itseään ja käsitellä fysiologisia ja psykologisia kokemuksiaan.
"Turvattomuus läpäisee elämän Turvattomuuden käsite on hyvin laaja. Ulottuvuuksia
ovat tutkimuksen luokittelun mukaan sairausturvattomuus, ihmissuhdeturvattomuus,
työelämän turvattomuus, taloudellinen turvattomuus, asumisturvattomuus,
yhteiskunta- ja sosiaalipoliittisten leikkausten aiheuttama turvattomuus,
yhteiskunnan turvattomuus, maailmantilanteen aiheuttama turvattomuus,
ympäristöturvattomuus, arvo- ja aateturvattomuus ja syrjäytymisen aiheuttama
turvattomuus"
http://www.polemiikki.fi/lehdet/1998/numero-4/onnellinen-lapsuus-takaa.aspx
Posted by Picasa