20.9.10

Laiva


Laiva on lastattu on perinteinen leikki. Perusperiaatteena on, että kukin osanottaja vuorollaan sanoo tietyn aihepiirin tai muutoin ennalta sovitun määritelmän mukaisia sanan, joilla laiva on lastattu.
Posted by Picasa