8.10.10

Hiljaisuuden päivä - Finnish Day of Silence celebrates the silence itself, Noise-free Day


8.10. http://www.sll.fi/luontojaymparisto/maankaytto/hiljaisuus/hiljaisuudenpaiva

Melu on kasvava ympäristöongelma, jolla on haitallisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, eläimiin ja elinympäristön laatuun.

800 000-900 000 suomalaisista asuu eri ympäristömelulähteiden yli 55 dB päiväajan keskiäänitason melualueilla.

Melu vaikuttaa monella tavalla kielteisesti ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi häiritä tai vaikeuttaa työskentelyä, lepoa, nukkumista, viestintää ja oppimista. Voimakas melu saattaa vaurioittaa pysyvästi korvaa ja aiheuttaa kuulokyvyn eriasteista heikkenemistä. Melu voi myös aiheuttaa esimerkiksi stressiä ja monia muita fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Silence_(disambiguation)

Today listening the Sounds of Silence...

(International Day of Silence is different, us Finns celebrate silence itself as in noise-free)
Posted by Picasa