15.12.10

EU:n köyhyysmääritelmän mukaan Suomessa on 900.000 köyhää


EU:n köyhyysmääritelmän mukaan Suomessa on 900.000 köyhää.

"Uuden EU-määritelmän mukaan suomalaisten köyhien tai syrjäytymisvaarassa olevien määräksi arvioidaan 900 000 henkilöä. Tässä tarkoitettu köyhyysraja oli vuonna 2008 bruttotulona 1 150 euroa kuukaudessa. Vuonna 2008 pienin kansaneläke oli 558,46 euroa kuukaudessa ja 13 851 euroa vuodessa, ja sitä sai 104 302 henkilöä. Vuonna 2008 alle tuhannen euron eläkettä saavia oli yhteensä 606 167 eläkeläistä. Kaikki tähän eläkkeensaajaryhmään kuuluvat saivat vuonna 2008 tuloja niin vähän, että he ovat EU:n uusimman köyhyysmääritelmän mukaan vähätuloisia tai syrjäytymisvaarassa. Eläketurvakeskuksen selvityksessä (vuodelta 2009) on todettu, että yksin asuvien, erityisesti 75 vuotta täyttäneiden naisten ja alle 55-vuotiaiden eläkeläisten köyhyysriski on korkea.

EU:n uudessa köyhyyden määritelmässä otetaan huomioon mediaanitulorajan (tuloja alle 60 % kansalaisten mediaanitulosta) lisäksi myös aineellinen puute ja pitkäaikaistyöttömyys.

Aineellisessa puutteessa eläviksi luetaan ne henkilöt, joilla neljä seuraavista kriteereistä täyttyy: henkilöllä ei ole varaa puhelimeen, pesukoneeseen, autoon, väritelevisioon, viikon lomaan kodin ulkopuolella, säännölliseen liha- tai kala-ateriaan, kodin lämpimänä pitämiseen tai yllättäviin isohkoihin laskuihin, tai hänellä on maksuhäiriöitä."
http://www.riksdagen.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_104_2010_p.shtml

P.S. If I had a subscription of Time coming, would cancel it cause of this Person of the year farce. Facebook leaks, but Wikileaks does it better