5.2.07

Suomi on Euroopan metsäisin maa


Metsät peittävät yli 70 % Suomen maa-pinta-alasta. Metsäpinta-alan suhteellisella osuudella mitattuna Suomi on Euroopan metsäisin maa. Puuntuotantoon soveltuvaa metsämaata on 20,3 milj. hehtaaria, josta yksityiset maanomistajat omistavat 61 %.


Noin 2 000 miljoonan kuutiometrin puuvaranto kasvaa jatkuvasti. Suomen metsävarat ovat Venäjän, Ranskan, Ruotsin ja Saksan jälkeen Euroopan viidenneksi suurimmat.

Metsät ovat uusiutuva luonnonvara - taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähde. Metsät ovat myös olennainen osa Suomen luontoa ja sen monimuotoisuutta. Metsistämme on suojeltu tai rajoitetussa käytössä 2,8 miljoonaa hehtaaria. Viisaasti käyttäen ja suojellen metsät säilyvät tuleville sukupolville. VIA MMM.fi

Tämä yksittäinen kohta on nyt hakattu. Ei ole tuota metsää enää. Puut on kasassa. Tilalle nousee lähivuosina jyväskyläläinen omakotitaloalue (Sääksvuori).