15.3.07

Harhaluuloja ja osatotuuksia ilmastopolitiikasta


"Oletko usein kuullut näkemyksen, että Suomessa energiaa ei voi säästää
enempää,koska ilmastomme on niin kylmä? Tai oletko törmännyt väitteeseen, että Suomessa, teknologian huippumaassa, kaikki ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittavattoimet ovat jo käytössä. Ja ehkä olet kuullut näkemyksen, jonka mukaan ilmaston lämpeneminen olisi vain teoria, ei todistettu tosiasia.
Näillä WWF:n sivuilta löydät yleisiä ilmastonmuutos- ja energiakeskusteluissa esitettyjä väittämiä ja asiantuntijoiden niihin kirjoittamia vastauksia. Asiantuntijavastaajat edustavat laajasti eri sektoreita tiedeyhteisöstä elinkeinoelämään, julkishallintoon ja etujärjestöihin."

Nettisivuilta löytyy vastauksia seuraavanlaisiin yleisiin (harha)uskomuksiin:

  • "Suomi on jo energiatehokkuuden huippumaa, ja teollisuuden energiatehokkuus on huippuluokkaa."
  • "Kilpailukykymme ylläpitäminen vaatii edullista energiaa." "
  • Suomessa etäisyydet ovat niin pitkiä, että autoilua on vaikea vähentää."
  • "Tuulivoima ei sovi perusvoimaksi, koska sen potentiaali on pieni ja tuotanto vaihtelevaa."
  • "Suomi on jo nyt bioenergian edelläkävijä." (Julkaistu 15.3.2007 WWF)