23.3.07

Tiedätkä mitä oma edustajasi ajattelee uraanikaivostoiminnasta Suomessa?

KYSELYT KANSANEDUSTAJAEHDOKKAILLE
VIA Kansalaisliike Uraaniton.org
Voit tarkastaa oman läänisi tilanteen kyselyyn johtavasta linkistä.

Ainoana kyselyyn on vastannut meiltä täältä Keski-Suomesta Eduskuntaan läpipäässyt uusi kansanedustaja
Peltonen Tuula, SDP, Keski-Suomi (muut vastanneet eivät päässeet läpi)
1. Oletteko perehtyneet nykyiseen kaivoslakiin
En juurikaan
2. Minkä hallinnollisen elimen tehtävä olisi mielestänne kaivoslain uudistamisen valmistelu
Kauppa- ja teollisuusministeriön
3. Jos pääsette eduskuntaan, aiotteko omalta osaltanne vaikuttaa kaivoslain uudistamiseen
Melko pian
4. Pitäisikö uudessa kaivoslaissa käsitellä erikseen säteilevien tai myrkyllisten mineraalien louhinta sekä muiden
sellaisten mineraalien louhinta, joka saattaa aiheuttaa vakavia ympäristö- tai terveyshaittoja?
Kyllä
5. Uraaniton.org -kansalaisliike on oheisessa julkilausumassaan vaatinut mm.
seuraavia asiakohtia sisällytettäväksi uudistettavaan kaivoslakiin:
I. Kaivosvarauksia ei voi tehdä luonnonsuojelualueille, pohjavesialueille,
Natura-alueille eikä kansallismaisemaksi julistetuille alueille (esim. Koli, Porvoonjokilaakso)
Kannatatteko ehdotusta: Kyllä
II. Kaivosvaltausvaiheessa uraanikaivosvaltaushakemukseen tulee liittää
pätevä yhteiskuntataloudellinen arvio mahdollisen kaivoksen ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä
sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista.
Kannatatteko ehdotusta: Kyllä
III. Kunnille taataan oikeus pysäyttää kaivoshankkeet kunnanvaltuuston
enemmistön päätöksellä
Kannatatteko ehdotusta: Kyllä
6. Valitse vähintään neljä kohtaa seuraavista, joihin omalta osaltanne kiinnitätte huomiota kaivoslain
uudistamisessa.
Kaivoslain harmonisointiin nykyisen perustuslain sekä muun lainsäädännön, kuten ympäristölakien mukaiseksi
Terveysvaikutukset
Kunnilla tai maanomistajilla on oikeus asuinalueensa kehittämiseen valtauksesta huolimatta
Kaivostoiminnan tarjoamat työpaikat
Teiden lisääntyvä käyttö

Hyvä Tuula! =D
Toisella keski-suomalaisella eli Pekkaris Maurilla Kauppa- ja teollisuusministeriössä on tässä isot avaimet halussaan ainakin tällä hetkellä. Saapa nähdä kuka hoitaa postia uudessa hallituksessa.