30.3.07

Yellowcake, älä tule paha kakku

Uranium Ignites ‘Gold Rush’ in the West
via NYT > Science by SUSAN MORAN and ANNE RAUP on Mar 28, 2007
"Convoluted economics and intense speculation have pushed up the price of uranium to levels not seen since the heyday of the industry in the mid-1970s.

"Here’s big money in it” “What other work do you know of where you can make millions in 30 days?”

Not many. Prices for processed uranium ore, also called U308, or yellowcake, are rising rapidly. Yellowcake is trading at $90 a pound, nearing the record high, adjusted for inflation, of about $120 in the mid-1970s. The price has more than doubled in the last six months alone. As recently as late 2002, it was below $10."

Uudelleen virinnyt kiivas uraaninetsintä on tuonut kansainväliset kaivosjätit Suomeen. Eipä ihme että sitä tultaisiin niin innokkaasti täältä Suomestakin kaivelemaan. Ennenkuin innostutte kamalasti rahakkaasta bisneksestä, muistuttaisin että että se ei todellakaan ole mitään siistiä touhua edes kaivostoiminnaksi - vaan

  • rikastuksessa käytetään äärimmäisen myrkyllisiä aineita,
  • kaivoksissa käytetään paljon vettä, joka on pumpattava pois ja päästöjä sattuu
  • säteilevä pöly laskeutuu valtaville alueille, kaikki kaivettava materiaali on radioaktiivista
  • kun se nyt on kompaktisti sitoutuneena maahan
  • nykyinen kaivoslaki sallii valtauksen tekemisen 50 metrin päähän asuinrakennuksista, eivätkä seutu- ja maakuntakaavat estä valtausta eikä muutenkaan ota huomioon perustuslakia tai ympäristölakeja
  • haittaa asukkaiden terveyttä ja nykyisiä elinkeinoja

En kannata uraanin louhimista Suomessa, mutta ymmärrän kyllä että täältä löytyy paljon ihmisiä keitä nuo hinnat houkuttavat. Uraani-238:n puoliintumisaika on 4,5 miljardia vuotta. Olen kirjoittanut tästä jo tammikuussa aimminkin otsikolla "Uraani halkeaa".
Linkkejä:


Ei uraaniteollisuutta Suomeen Allekirjoita netissä vetoomus valtioneuvostolle.

"Uraanikaivokset uhkaavat ihmistä ja luontoa, vaarantavat pohjavesiä ja vesistöjä
sekä estävät alueen muun käytön määrättömiksi ajoiksi.

Me allekirjoittaneet vastustamme kaikkien uraanikaivoshankkeiden aloittamista Suomessa ja
vaadimme kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä valtioneuvostoa
hylkäämään kaikki uraanin louhintaa koskevat varaus- ja valtaushakemukset."

Kilo uraania tuottaa 2000 kiloa radioaktiivista jätettä

Yhden 1000 MW ydinvoimalan polttoaineen tuotanto vuodessa
- 146 000 tonnia uraanimalmia (0,11% uraania)
- 876 000 tonnia rikkihappoa
- 145 850 tonnia louhintajätettä (radioaktiivista sivukiveä ja liejua)
- 150 tonnia uraanirikastetta (yellowcake) (U3O8) jos 93% uraanista talteen
Konversio
- 33 tonniksi rikastettua uraaniheksafluoridia (UF6)
- 117 tonniksi köyhdytettyä uraania, pääosin U238 (käytetään mm. ammuksissa)
Väkevöinti
- 33 tonnia ydinpolttoainetta
- uraanioksidia (UO2)
Josta ydinvoimalassa syntyy
- 33 tonnia korkea-aktiivista ydinjätettä, yli 100 ainetta mm.
- Jodi-129
- Cesium-135
- Strontium-90
- Plutonium-238 Lähde:http://www.olkiluoto.info/fi/21/3/