24.10.07

Väestöennuste, 70 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä 2030


Lähde: Alzheimer Keskusliitto, 2007
(Kuvan saa koko ruudun kokoiseksi Powerpoint-kalvoksi, menemällä kuvaa klikkaamalla Slideshareen ja klikkaamalla siellä "full".)
"Dementia on elimellisestä, aivoja rappeuttavasta sairaudesta johtuva oireyhtymä, johon sisältyy laaja-alainen henkisten toimintojen heikkeneminen.

Kyse ei ole pelkästään muistin heikentymisestä, vaan dementiaan liittyy myös seuraavia oireita:
-muistihäiriöt alkaen lähimuistin vaikeuksista - vaikeus muistaa viime aikojen tapahtumia
-uuden oppiminen heikkenee - uudet asiat eivät jää mieleen ja oppiminen on vaikeaa
-abstraktin ajattelun vaikeutuminen - vaikeus ymmärtää esimerkiksi sananlaskuja ja vertauksia
-puheen tuottamisen ja ymmärtämisen vaikeus - vaikeus löytää sanoja tai ymmärtää sanallisia ohjeita
-tunnistamisen vaikeudet (esimerkiksi vaikeus tunnistaa esineitä, käytetään vääriä esineitä väärissä yhteyksissä)
-esineiden ja asioiden nimeämisen vaikeudet (käytetään kiertoilmauksia ja lähellä oikeaa sanaa olevia sanoja)
-kätevyyden häiriöt (vaikeuksia pukeutumisessa tai esineiden käytössä)
ajan ja paikan tunnistamisen vaikeudet (eksyminen)
-mielialan lasku, ahdistuneisuus, joskus käytösoireet (levottomuus, aggressiivisuus, vaeltelu)

Jokapäiväisessä elämässä dementia voi ilmetä esimerkiksi:
-vaikeutena muistaa, ymmärtää tai löytää oikeita sanoja
-toistuvina kysymyksinä samasta asiasta
-kyvyttömyytenä tunnistaa aikaa tai paikkaa
-vaikeutena selvitä arkipäivän toiminnoissa
-persoonallisuuden ja käyttäytymisen muutoksina
-opittujen taitojen ja asioiden pyyhkiytymisenä pois mielestä.

Dementiaoireiden yleisin aiheuttaja on Alzheimerin tauti (n. 60%), seuraavaksi yleisin aiheuttaja on sydän- ja verisuoniperäinen aivoverenkierron häiriö (n. 15%), jolloin kyseessä on vaskulaarinen dementia. Dementiaoireisto voi olla pysähtynyt, parannettavissa oleva tai etenevä aiheuttajasta riippuen.", kerrotaan sivuilla.

Myös allekirjoittanut on saavuttamassa reilun kahdenkymmenen vuoden päästä kyseisen virstanpylvään jos olen vielä silloin elävien kirjoissa. 70 vuotta täyttäneiden osuus tulee lähes kaksinkertaistumaan 11,6 %:sta 20.2%:iin valtakunnan tasolla. Eri alueilla määrät vaihtelevat suurestikin.

Minulla, kuten myös sinullakin, voi olla silloin dementia.

Minulla olisi ollut tähän paljon sopivampiakin kuvia, mutta valitettavasti ne eivät ole julkisia.

Uusin tutkimustieto linkittää insuliinista johtuvan aineenvaihduntahäiriön tautiin ja kysyy onko Alzheimer kenties kolmostyypin diabetes:

Is Alzheimer's a Form of Diabetes? - TIME

"Now, scientists report new evidence linking insulin to a disorder of the brain: when the brain prevents the hormone from acting properly, the ensuing chemical imbalance may help trigger Alzheimer's disease. The correlation is so strong that some researchers are calling Alzheimer's disease "type 3" diabetes.", todetaan Time-lehden artikkelissa 18.10.2007

Samaa aihetta käsitteli myös Science Daily 27.9.2007:

Alzheimer's disease could be a third form of diabetes | sciencedaily.com

"Now scientists at Northwestern University have discovered why brain insulin signaling -- crucial for memory formation -- would stop working in Alzheimer's disease. They have shown that a toxic protein found in the brains of individuals with Alzheimer's removes insulin receptors from nerve cells, rendering those neurons insulin resistant. (The protein, known to attack memory-forming synapses, is called an ADDL for "amyloid ß-derived diffusible ligand.")", kerrotaan lehdessä yhteysmekanismista.