6.11.07

Jyväskylän Tourulaankin tulossa turvevoimala


Jyväskylän Energia näkyy heiluvan siellä täällä aktiivisena voimalaitosprojektiensa kanssa. Vasta aloitettiin runsaasti vastustusta herättänyt Keljonlahden voimala ja nyt ollaan pykäämässä vielä Tourulaankin uutta voimalaa.

Jyväskylän Energia hakee höyryntoimitusten takeeksi ympäristölupaa Tourulaan mahdollisesti sijoittuvalle voimalaitokselle VIA Jyväskylän kaupunki

"Jyväskylän Energia Oy hakee ympäristölupaa Tourulaan mahdollisesti nousevalle voimalaitokselle. Laitosta suunnitellaan M-real Oyj:n Kankaan paperitehtaan alueelle.

Ympäristöluvan hankinta on osa prosessia, joka tähtää teollisuushöyryn toimitusten varmistamiseen. Jyväskylän Energialla on sopimus höyryn toimittamisesta Kankaan tehtaalle vuodesta 2011 alkaen. -clip-

Laitoksen polttoaineina käytetään jyrsinturvetta keskimäärin 320 GWh ja biomassaa noin 140 GWh vuodessa. Biomassasta noin 5 GWh on paperitehtaan kuitulietettä. Öljykattiloiden polttoaineena käytetään raskasta polttoöljyä yhteensä noin 45 GWh vuodessa.

Kattilan savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Savukaasut johdetaan maanpinnasta 90 metriä korkeaan piippuun. Voimalaitoksen päästöt ilmaan ovat vuodessa noin 240 tonnia rikkidioksidia, 290 tonnia typen oksideja ja 40 tonnia hiukkasia. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden poltosta vapautuu 134 000 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Kun huomioidaan piipun korkeus, päästöjen vähentämistoimet sekä ilmanlaadun tarkkailutulokset, voidaan arvioida, että laitoksen vaikutus Jyväskylän ilmanlaatuun ja luontoon on vähäinen.

Poltossa muodostuva tuhka viedään kaatopaikalle, mikäli hyötykäyttökohteita ei ole. Sekajäte toimitetaan myös kaupungin kaatopaikalle ja ongelmajätteet niiden käsittelyluvan omaavaan laitokseen. Voimalaitoksen jätevedet johdetaan Jyväskylän kaupunkialueen viemäriin, jonka omistaa Jyväskylän Energia Oy. Jätevesipäästöjä Tourujokeen ei ole.

Tourulan voimalaitoksen ympäristömelu muodostuu jatkuvasta käyntiäänestä sekä lyhytkestoisesta melusta mm. varoventtiilin toimiessa ja ulospuhalluksissa, joita esiintyy lähinnä laitoksen käynnistystilanteissa. Melun määrän ei arvioida juuri muuttuvan nykytasosta.", vähätellään laitoksen ympäristövaikutuksia Jyväskylän kaupungin (energiayhtiön omistaja) sivuilla.

Täytyy pitää mielessä että se tulee sentäs Tourujoen suiston luonnonsuojelualueen viereen, aivan välittömään läheisyyteen. Sitäpaitsi siellä on jo runsaasti asutusta, jonka arvo ei ainakaan tuollaisen tupruttajan vieressä nouse. Kun Tourulaa rakennettiin sitä mainostettiin viihtyisänä, rauhallisena ja kauniina alueena. Nyt kun asunnot on myyty ihmisille näillä myyntipuheilla, niin kaupungin onkin sopivaa rakentaa viereen voimala! Ja entäs se turverekkaralli sitten?

Jo kohta kolme voimalaa keskellä asutusta Jyväskylässä... Onkohan tämä nyt aivan välttämätöntä? Tourulassa on jo olemassa asukasyhdistys, saa nähdä miten se tähän reagoi? Ei kyllä hyvältä kuullosta!

Onhan tämä nyt aivan ennenkuulumatonta että näitä nyt ripotellaan jokapuolelle Jyväskylää. Tekisivät yhden kunnollisen, jos kerran rupeavat tekemään :(

Meillä on Kissamaun ja Tiikkarin eläkeläisten kanssa tässä "omakin lehmä ojassa", että siinä voi käydä niin että kukkahattutäti lähtee kuin lähteekin viimein barrikadeille tätä vastustamaan.