21.4.08

Edward N. Lorenz 23.5.1917-16.4.2008


Edward N. Lorenz, MIT meteorologian tutkija - "perhosefektin" ja Lorenzin attraktorit ensimmäisenä kaaosteorian yhteydessä maininnut tiedemies - on kuollut 90-vuotiaana syöpään Yhdysvalloissa (viime keskiviikkona 16.4.2008).

Kun kuulin joskus 1970-luvualla kaaosteoriasta, se oli nuorelle neidille suorastaan tajunnanräjäyttävä kokemus. Mikään sen jälkeen ei ollut enää varmaa. Minulla on ollut jotenkin äärettömän luottavainen asenne elämään ja auktoriteetteihin. Suurimmat järkytykset olen kokenut siitä että absoluuttista totuutta ei ole, vaan meille kerrotaan eliitin valitsema tarina - joka sisältää fragmentteja totuudesta. Minun oli elettävä melkein 30-vuotiaaksi kun tajusin tämän. Alkoi tulla yhä useammin eteen kuvauksia lähihistoriasta, joihin ei voinut todeta osallisena kuin että "EIHÄN SE NOIN MENNYT". Kaaosteoria ja oudot attraktorit ovat aivan valtavan mielenkiintoisia ja huojuttivat uskoani koulun 60-70-luvuilla tarjoilemaan optimistiseen maailmankuvaan, jossa orjuus oli lakkautettu 1800-luvulla ja kapitalismi paras yhteiskuntajärjestelmä. Vähäinen kiinnostus korkeampaan matematiikkaan tosin rajoittaa sekä teorian yksityiskohtien täydellistä ymmärtämistä ja omakohtaista tutkimista huomattavasti.

Koska minulla ei luonnollisestikaan ole kuvaa Lorenzista, kuvassa on kissamme Ulpukka.
"Lorenz was perhaps best known for the title of a 1972 paper, "Predictability: Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set Off a Tornado in Texas?" The memorable title pithily summarized the essence of chaos theory -- that very small changes in a system can have very large and unexpected consequences." LA Times

"Lorenz went on to explore the underlying mathematics and published his conclusions in a seminal work titled Deterministic Nonperiodic Flow, in which he described a relatively simple system of equations that resulted in a very complicated dynamical object now known as the Lorenz attractor." Wikipedia

Perhosvaikutus tunnetaan laajasti. Lorenz esitti ensimmäisenä kysymyksen voisiko perhosen siivenisku Brasiliassa saada aikaan tornadon Meksikossa.

"Historialliseksi Lorenzin yhtälöt muodostuivat, kun havaittiin, että yhtälöitä käsittelevästä tietokonesimulaatioista saatiin jatkuvasti toisistaan poikkeavia tuloksia. Tämän ilmiön syyksi osoittautui, että mielivaltaisen pieni muutos yhtälönratkaisun alkuarvoissa johti täysin erilaiseen lopputulokseen. Osoittautui myös, että tätä alkuarvoherkkyyttä ei ole yhtälöiden yksinkertaisuudesta huolimatta mahdollista hävittää systeemistä mitenkään, vaan se on niille tyypillinen, "sisäänrakennettu" ominaisuus. Lorenzin yhtälöt ovat ensimmäinen tunnistettu tapaus kaoottisesta dynamiikasta. Lorenzin yhtälöiden kuvaaja, Lorenzin attraktori on muodostunut yhdeksi kaaosteorian symboleista.", Wikipedia (suomalainen)