17.2.09

Jyväskylässä 261 ruotsinkielistä

Tiesitkö tämän Jyväskylästä:

Kaupunkioikeudet 22.3.1837

Pinta-ala 1 466,5 km2, maa-aluetta 1 171,3km2. Asukkaita109 per km2.

Jyväskylä
Väkiluku 31.12.2008* 128 027
Muutos vuonna 2008* +1 481

Jyväskylän seutukunta
Väkiluku 31.12.2008* 170 070
Muutos vuonna 2008* +1 948

Ulkomaalaisia 2710, ruotsinkielisiä 261 (31.12.2007)

Tutkintoja suorittaneiden %-osuus yli 15-vuotiaista; 72,2 (koko maassa 64,8). Korkea- asteen koulutus 31,3 % (26,2)

Asuntokuntia 61 973, keskikoko 2,01 henkilöä, yhden henkilön asuntokuntia 26 472

Asuntokanta 68 454, ok-taloasuntoja 25%, vuokra-asuntoja 48%, pinta-ala keskimäärin 70,5 m2

Työvoima 62 103, työttömiä 6 846, työttömyys 11,1% (vuosikeskiarvo 2008)

Keskimääräiset tulot / tulonsaaja 21 337 euroa vuonna 2006

Lähde Jyväskylän kaupunki

Kuva kävelykadun kompassilta (tien alla lämmitys)