25.7.09

Vuohen-, kissan- ja harakankellot

Yllä Harakankello, Campanula patulaYllä Kissankello, Campanula rotundifolia
Yllä Vuohenkello, Campanula rapunculoidesSuomessa tavattavia kellojen heimolaisia: