6.9.10

Valpas, utelias pohdiskelija

Tein Facebookissa huumorimielisen persoonallisuustestin:

"Tutkiva Asiantuntija eli Viitonen on itsenäinen ajattelija, joka ymmärtää
asioita tarkkaälyisesti ja moniulotteisesti. Viitoset ovat ehkä kaikista
tyypeistä älyllisimpiä ja nauttivat siitä, että saavat ajatella ja pohtia
ongelmia päässään. He nauttivat yleensä lukemisesta, opiskelusta ja omiin
mielenkiinnon kohteisiinsa syventymisestä. Viitonen haluaa ymmärtää asiat pintaa
syvemmältä ja löytää asioiden monipuoliset merkitykset ja yhteydet. Tieto ja
ymmärrys antavat Viitoselle turvallisuuden tunnetta ja hän kokee itsensä
tärkeäksi ja tarpeelliseksi nimenomaan osaamisensa ja tietojensa avulla. Vitoset
haluavat yleensä paneutua asioihin itsenäisesti ja omassa rauhassaan. Viitoset
arvostavat omaa yksityisyyttään ja kokevat liian tuttavalliset ja puheliaat
ihmiset helposti hieman tungetteleviksi. Viitonen työstää asioita mielessään,
hankkii paljon tietoa ja haluaa ymmärtää pohtimansa ongelmat perinpohjaisesti.
Hän etsii mielellään uudenlaisia tapoja hahmottaa ja ymmärtää asioita. Kun
Viitonen on syventynyt johonkin häntä kiinnostavaan asiaan tai projektiin, hän
saattaa uppoutua siihen niin täydellisesti, että unohtaa helposti ulkopuolisen
maailman, syömisen, nukkumisen ja jopa läheiset ihmiset. Viitoset ovat hyvin
usein oman alansa asiantuntijoita, joiden tietoja ja taitoja arvostetaan.
Välillä Viitoset ovat kuitenkin melko niukkasanaisia oman osaamisensa suhteen ja
saattavat pantata tietojaan, sillä he eivät koe olevansa tarpeeksi
valmistautuneita jakamaan ajatuksiaan toisten kanssa. Viitonen kiinnostuu usein
monimutkaisista ja jopa epätavallisista asioista ja pystyy käsittelemään myös
vaikeita ja raskaitakin aiheita ilman suuria tunnereaktioita. Vitoset
keskustelevat mielellään. He ovat taitavia keskustelijoita ja hyviä puolustamaan
erilaisia näkökulmia, mutta saattavat joskus myös ärsyttää ja haastaa ihmisiä
tahallaan silkasta väittelynhalusta tai älyllisestä ylemmyydentunnosta.
Parhaimmillaan Vitoset ovat avarakatseisia, suvaitsevaisia, itsenäisiä ja
vaatimattoman älykkäitä ihmisiä. He ovat mestareita näkemään asiat uusin ja
oivaltavin silmin. Viitonen tarkkailee ympäristöään ja ilmiöitä erityisen
huomiokykyisesti ja suurella mielenkiinnolla. Viitonen on kenties kaikista
tyypeistä ajattelultaan valppain, uteliain ja pohdiskelevin. Viitonen innostuu
tiedosta ja jaksaa syventyä kiinnostuksen kohteisiinsa perinpohjaisesti. Hän on
innovatiivinen, kekseliäs ja tuottaa oivaltavia, uraauurtavia ja omaperäisiä
töitä. Viitoset ovat myös erittäin huumorintajuisia ja kujeilevia omalla
eleettömällä ja terävän oivaltavalla tyylillään."


Likelle meni
Posted by Picasa