20.11.10

Lapset ja oikeuksien toteutuminen


Halusin tehdä kirjoituksen tämänpäiväisestä Lasten oikeuksien päivästä. Tuli paha mieli.
Heidän elämässään on mahdollisesti tapahtunut asioita, joita ei toivoisi osuvan kenenkään kohdalle. Asioita, joista ei edes haluaisi kuulla.

http://www.unicef.fi/suojelu
Uusien tutkimusten mukaan pakkotyötä tekevästä 12,3 miljoonasta ihmisestä 1,4 miljoonaa on pakotettuna seksikauppaan. Arvioiden mukaan jopa puolet näistä seksikaupan uhreista on lapsia.

Suomalaisia
haasteita
ovat lasten
yksinäisyyden kokemukset, perhesiteiden
löystyminen,
vanhempien päihdekäytön aiheuttamat
ongelmat sekä palveluiden
suuret laadulliset
erot kuntien välillä.

Lapsien köyhyys Suomessa on liki kolminkertaistunut viime lamasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lapsiköyhyys alkoi yleistyä vuodesta 1994. 1990-luvulla pienituloisten perheiden lapsia oli 60000, nyt 145 000.
90 % huostaanotoista on tapahtunut perheissä, jotka ovat olleet toimeentulotuen piirissä. Huostaanottojen määrät ovatkin kasvaneet. 17000 lasta on nyt sijoitettuna kodin ulkopuolelle ja 70000 lasta on sosiaalitoimen tukitoimien parissa. Viime vuonna huostaanotettuja lapsia oli 18 000

Myös varakkaiden perheiden lapsia turvautuu lastensuojelun apuun. Vanhemmat saattavat keskittyä vain työhönsä ja itseensä, eivätkä muuta elämäntapaansa lasten takia.

Ei kuulu mulle, on väärä vastaus. Lasten oikeudet ovat meidän aikuisten velvollisuuksia.
Posted by Picasa